Skip to content

European Hospitality Group

Konceptverksamheten för morgondagens servicebransch

Innovation leder till nya jobb och nya upplevelser

Introduktion

Konceptverksamheten för morgondagens servicebransch skapar innovation inom gamla och traditionsbundna verksamheter. Visserligen satsar även European Hospitality Group på en unik och speciell upplevelse för våra gäster men vi ställer det också på ända när vi istället väljer att fokusera på våra medarbetare. Våra gäster är vårt verktyg och varje gång någon kommer och bor, äter eller dricker hos oss, så skapar vi också nya arbetstillfällen. I de flesta fall sägs det att gästen är det viktigaste som finns. I vårt fall är det våra medarbetare, oavsett religion, kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning eller funktionsvariation. Konceptet är nedbrutet i två underkategorier: Hospitality och RestaurantHD vilket står för Helpful Dishes

Ett aktivt val

Många försök har gjorts, alla har misslyckats. När European Social Label bestämde sig för att lösa Sveriges och Europas integrationsutmaningar skapades flera olika tankar på en och samma gång. En av dem handlar om hjälpa någon annan. Ett annat om att göra ett val. Ett tredje var att kvaliteten inte får ifrågasättas. 

Den första tanken var ganska uppenbar, det är kärnan i allting som European Social Label företar sig. Att göra ett val lades på kunden eller gästen och här handlar det om att om två likvärdiga produkter ger samma resultat så måste ett av dem sticka ut för att generera mer försäljning. Den tredje tanken hänger tätt ihop med det aktiva valet; Är det inte likvärdig kvalitet kommer gästerna välja en konkurrent  som har ett större varumärke eller är mer bekant. Det går inte att vinna på ideologiska meriter. 

Bäst på upplevelser, lägst prioriterat

Konceptet har funnit nycklarna för att skapa en spännande upplevelse för våra gäster varje dag. Ändå är det inte där fokuset ligger. Upplevelsen talas om som ett effektmål och handlar mindre om resultatet. Vi bakar eget bröd för att lära andra hur man gör, vi serverar mindre rätter än sedvanligt och räknar med att varje gäst istället äter två till tre huvudrätter istället för enbart en. Det skapar mer arbete för servitörer, kockar och städpersonal men kostar inte gästen en krona mer. Vi arbetar med lokalproducerade råvaror och närodlat så länge säsongen tillåter och med våra egenutvecklade verktyg kan våra gäster snart bli serverade av personal utan syn. 

Vill gäster sova över finns det hotell i samma klass som de allra bästa. Verksamheterna fokuserar generellt inte på faciliteter och där med inte med i det vanliga stjärnsystemet men istället ligger det ett högt tryck på den mänskliga servicenivån. Bara genom att sova skapar gäster arbetstillfällen både direkt på plats och indirekt i ett nästa stadie. När någon ringer till oss kan de få tala med någon som inte kan tala tillbaka på sedvanligt manér. Upplevelsen för den som ringer är säkerligen ny i början men lösningen är så pass kvalitativ att när förvåningen lagt sig så kommer man att, i positiva ordalag, komma ihåg upplevelsen för resten av livet. 

Att bli serverad av någon utan syn eller prata i telefon med någon som normalt sett inte talar själv handlar om att skapa  jämställda och inkluderande arbetsplatser. Vi tillhandahåller verktygen som behövs för att funktionsvarierade människor i vårt samhälle ska få en möjlighet att bli självförsörjande och vara en bidragande del i den fortsatta samhällsuppbyggnaden. Upplevelsen för våra gäster ska aldrig vara sämre än om de hade valt någon av de ordinarie kedjornas hotell eller restauranger. Samtidigt ser vi inte våra konkurrenter som någon att tampas med om marknadsandelar, snarare ser vi dem som möjliga destinationer våra egna medarbetare när de är riktigt duktiga på det dem gör!

Ett fullservice koncept

Att äta eller bo på någon av våra restauranger eller hotell innebär att gästen skapar arbetstillfällen varje gång, både direkt och indirekt. Indirekt innebär även i ett tidigare eller senare steg då European Hospitality Group ställer krav på European Social Label där leverantörer ska vara medlemmar och de verksamheter som behövs runtomkring oss kan komma från andra inriktningar inom EUSL Core eller entreprenörsprogrammet Social Green House som ingår i EUSL Gruppen. Ett exempel här är det tvätteri som behövs aktiveras varje gång en gäst har sovit hos oss. Ett klustrat tvätteri samt chaufförer sparar både tid och pengar om det ska jämföras med att varje enskild enhet hade sin egen tvättavdelning. Givetvis ska verksamheten vara grön, men den måste också vara jämställd och inkluderande och på detta vis skapas ett par, tre arbetstillfällen varje gång en gäst sover hos oss. 

sv_SESwedish
Close Bitnami banner
Bitnami